Thông Tin Liên Lạc SPHHK35

Trường Đại Học Cần Thơ

Khoa Sư Phạm

Bộ Môn Sư Phạm Hóa Học

DANH SÁCH SINH VIÊN

 TT. GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (SP164)

LỚP: HS0909A1 – SƯ PHẠM HÓA HỌC K35

 

 

STT

XE

MSSV

HỌ VÀ TÊN

GT

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1.      

1

2091948

Vỏ Thị Thúy

An

Nữ

01665 886 955

 

2.      

1

2091956

Nguyễn Hữu

Danh

Nam

01665 890 420

 

3.      

1

2091961

Nguyễn Thị Thuỳ

Dương

Nữ

01665 890 397

 

4.      

1

2091965

Trần Mỹ

Hoa

Nữ

01665 890 337

 

5.      

1

2091966

Võ Nhẫn

Hoài

Nam

  0939 727 245

 

6.      

1

2091967

Bùi Thị Kim

Hoàng

Nữ

01214 353 597

 

7.      

1

2091971

Nguyễn

Khánh

Nam

01666 748 747

 

8.      

1

2091979

Trương Hồng

My

Nữ

01268 886 687

 

9.      

1

2091990

Lê Hữu

Phước

Nam

01282 566 931

 

10. 

1

2091994

Danh Hoàng

Quanh

Nam

01665 890 339

 

11. 

1

2091998

Đỗ Tiến

Nam

01665 887 870

 

12. 

1

2091999

Nguyễn Hửu

Tài

Nam

01665 887 248

 

13. 

1

2092000

Phạm Văn

Tài

Nam

0934 022 006

 

14. 

1

2092008

Thị Bé

Thảo

Nữ

09xxxxxxxxx

 

15. 

1

2092009

Trần Thị Kim

Thảo

Nữ

01665 890 550

 

16. 

1

2092015

Danh Đỗ Thanh

Thuý

Nữ

0949 692 451

 

17. 

1

2092021

Trần Thị Huyền

Trang

Nữ

01695 272 910

 

18. 

1

2092030

Lê Văn

Vọng

Nam

01665 890 363

 

19. 

1

2092032

Nguyễn Tuấn

Nam

01243 401 277

 

20. 

1

2096714

Lê Thị Hồng

Búp

Nữ

0985 566 391

 

21. 

1

2096716

Quách Ngọc thuỳ

Dương

Nữ

0907 886 882

 

22. 

1

2096718

Võ Phương

Đại

Nam

01232 280 231

 

23. 

1

2096719

Nguyễn Thị Ngân

Hiếu

Nữ

01658 974 074

 

24. 

1

2096728

Sơn Thị Chanh

Thu

Nữ

01686 662 434

 

25. 

1

2096733

Lê Bé

Tròn

Nữ

01243 243 309

 

26. 

2

2091959

Nguyễn Lâm Thuỳ

Dương

Nữ

01665 887 547

 

27. 

2

2091960

Nguyễn Quốc

Dương

Nam

01665 887 188

 

28. 

2

2091969

Trương Phạm Thế

Huy

Nam

01692 774 844

 

29. 

2

2091970

Mã Tiến

Hưng

Nam

0972 079 444

 

30. 

2

2091972

Huỳnh Thị Mai

Linh

Nữ

0972 931 400

 

31. 

2

2091973

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

Nữ

0939 285 747

 

32. 

2

2091984

Phạm Thị Mỹ

Nhân

Nữ

0939 696 213

 

33. 

2

2091985

Tạ Thị Hồng

Nhung

Nữ

01665 887 931

 

34. 

2

2091986

Trương Hồng

Như

Nam

01665 890 470

 

35. 

2

2091987

Nguyễn Ngọc

Nị

Nữ

01664 545 805

 

36. 

2

2091992

Giao Thị Anh

Phương

Nữ

01665 887 876

 

37. 

2

2091997

Võ Thái

Sang

Nam

01665 887 665

 

38. 

2

2092001

Lê Thị Kim

Tâm

Nữ

01665 890 398

 

39. 

2

2092003

Thái Hoàng

Tân

Nam

01665 890 378

 

40. 

2

2092006

Văn Thị Kim

Thành

Nữ

01665 887 352

 

41. 

2

2092012

Hồ Minh

Thiện

Nam

01678 355 999

 

42. 

2

2092017

Nguyễn Hoài

Tiệp

Nam

01213 955 020

 

43. 

2

2092029

Đỗ Hoàng

Vinh

Nam

01665 890 338

 

44. 

2

2092033

Phạm Kim

Xuyến

Nữ

01665 890 364

 

45. 

2

2096717

Tào Thế

Dương

Nam

01674 616 422

 

46. 

2

2096729

Phan Thiên

Thuần

Nam

01216 993 776

 

47. 

2

2096737

Huỳnh Thị Kim

Xuân

Nữ

01655 184 199

 

Danh sách có 47 sinh viên.

ĉ
Sang Võ Thái,
08:04 28 thg 2, 2012
ĉ
Sang Võ Thái,
08:04 28 thg 2, 2012
Comments