Trang chủ


Liên hệ với Admin. Võ Thái Sang qua Yahoo Messenger


NEW GIÁO TRÌNH HÓA HỌC VÔ CƠ - HÓA HỌC HỮU CƠ

 

HÓA VÔ CƠ
- Hóa vô cơ - Hoàng Nhâm - Tập 1 Download
- Hóa vô cơ - Hoàng Nhâm - Tập 2 Download
- Hóa vô cơ - Hoàng Nhâm - Tập 3 Download
HÓA HỌC HỮU CƠ
- Hóa hữu cơ - Đỗ Đình Rãng - Tập 1 Download
- Hóa hữu cơ - Đỗ Đình Rãng - Tập 2 Download
- Hóa hữu cơ - Đỗ Đình Rãng - Tập 3 Download  

A. GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC:
- Giáo trình Hóa Lý - Nguyễn Đình Huề
  +  Tập 2: Download
- Hóa Hữu Cơ - Hợp chất Hữu Cơ đơn chức và đa chức - CB: PGS TS Trương Thế Kỉ
  +  Tập 1: Download
  +  Tập 2: Download
- Giáo trình Thực tập Hóa Lý - PGS.TS Vũ Ngọc Ban Download
- Giáo trình Hóa Hữu Cơ - PGS.TS Đinh Văn Hùng Download
- Giáo trình Hóa Hữu Cơ - GV Phạm Thị Kim Liên Download
- Giáo trình Hóa Phân Tích - GV Lê Thị Mùi Download
- Giáo trình Hóa Phân Tích - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Download
- Giáo trình Hóa Đại Cương - GV Đào Hùng Cường Download
- Bài giảng động Hóa Học - TS Đặng Văn Hoài Download
ĐỀ THI KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1. ĐỀ CHÍNH THỨC
- Toán cáo cấp Dược 1 năm 08-09: Download
- Toán cao cấp Dược 1 năm 09-10: Download
- Vật Lý - Lý sinh A1 Dược 1 năm 09-10: Download
- Hóa Hữu cơ  Dược 2 năm 09-10: Download
2. ĐỀ THAM KHẢO
- Tiếng Anh Y - RHM: Download
- Toán cao cấp dược 1: Download
- Hóa Đại Cương A1: Download

B. HÓA HỌC HỮU CƠ
- Bài tập Hóa học hữu cơ tập 1: Download
- Bài tập Hóa học hữu cơ tập 2: Download
- Đề thi Hóa hữu cơ Dược 2: Download
C. HÓA VÔ CƠ:
- Hóa vô cơ qua các kì thi: Download
- Bài tập vô cơ nâng cao: Download
D. HÓA ĐẠI CƯƠNG:
- Cấu tạo chất: Download
- Điện Hóa học: Download
- Nhiệt - Động Hóa học: Download
- Hóa phân tích: Download

Võ Thái Sang - Cộng Đồng Dạy và Học Hóa Học

Ċ
Sang Võ Thái,
16:07 1 thg 3, 2012
Ċ
5424.pdf
(3545k)
Sang Võ Thái,
08:39 27 thg 2, 2012
Ċ
Sang Võ Thái,
16:54 28 thg 2, 2012
Ċ
Sang Võ Thái,
07:28 27 thg 2, 2012
ĉ
abc.doc
(24k)
Sang Võ Thái,
01:20 17 thg 5, 2012
Ċ
Sang Võ Thái,
07:31 27 thg 2, 2012
ĉ
Sang Võ Thái,
15:05 1 thg 3, 2012
ĉ
Sang Võ Thái,
07:30 27 thg 2, 2012
ĉ
Sang Võ Thái,
18:18 12 thg 2, 2012
ĉ
Sang Võ Thái,
16:39 28 thg 2, 2012
Comments